Front Caroline (Sholder) Bartlett and Lauretta (Sholder) Hafer; back Margaret (Sholder) Payne and Elizabeth (Sholder) Bastian, circa 1915.

Caroline (Sholder) Bartlett Lauretta (Sholder) Hafer Elizabeth (Sholder) Bastian Margaret (Sholder) Payne
Photograph by owner - Betty Jane (Bartlett) Do